This page in English

Forskningsprojekt

Ljudlokalisationsstudie hos personer med grav hörselnedsättning/dövhet och cochleaimplantat.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Elina Mäki-Torkko

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet är att undersöka förmåga att lokalisera ljud hos personer med a) ett CI samt dövhet på andra örat, b) ett CI samt resthörsel på andra örat, c) ett CI + hörapparat på andra örat, d) två CI. I studiematerialet finns personer med medfödd, mycket svår hörselnedsättning, dövhet, senare förvärvad dövhet och personer med syndromal dövhet, framför allt dövblindhet (Usher syndrom).

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län