This page in English

Forskningsprojekt

Kombinerad svår hörsel-/synnedsättning hos äldre (dual sensory loss). Identifikation, diagnos, prevalens, intervention och rehabilitering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt avser att undersöka orsaker till kombinerad svår hörsel-/synnedsättning samt prevalens. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Örebro Län och landstinget i Värm­land. Syftet med studien är att utgöra en bas för fortsatta studier rörande intervention. Studien görs också på nationell basis genom olika registerstudier.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)

Samarbetspartners