Forskningsprojekt

Skapandet av en nationell identitet: En jämförande studie av svensk och finländsk historiekanon

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2017

Kontaktperson

Christian Lundahl

Avhandlingsprojekt för Lina Spjut

Huvudhandledare: Christian Lundahl
Biträdande handledare: Joakim Landahl

Forskare