Forskningsprojekt

Semipresidentialism och regeringskapacitet i transitionsländer

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt: Jenny Åberg
Huvudhandledare: Thomas Sedeliud, Högskolan Dalarna
Biträdande handledare: Joachim Åström

Forskargrupper

Forskargrupper

Samarbetspartners