This page in English

Forskningsprojekt

RESCUR: En studieplan för resiliens för barn i förskolan och de tidiga skolåren i Europa

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2012 - 2015

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

RESCUR är ett treårigt LLP Comenius projekt (2012-2015) som koordineras av Maltas universitet och där Kretas universitet (Grekland), Lissabons universitet (Portugal), Örebro universitet (Sverige), Pavias universitet (Italien) och Zagrebs universitet (Kroatien) ingår.

Det syftar till att utveckla en resiliensläroplan för förskole- och lågstadieundervisning i Europa genom interkulturellt och transnationellt samarbete, som bygger på de olika partnernas resurser och expertis.

Läroplanen utvecklas med rådande sociala, ekonomiska och tekniska behov och utmaningar hos de olika partnerna som bas, och försöker att, hos de som utbildas, utveckla de nödvändiga kunskaper och färdigheter som behövs för att klara dessa utmaningar i sina liv, så att de kan lyckas akademiskt och bli en socialt och emotionellt välmående ung medborgare i EU.

Läroplanen försöker att tillgodose behoven hos sårbara barn som Romska barn, barn med handikapp, begåvade barn, och barn till flyktingar, immigranter och etniska minoriteter.

Läroplanen kommer att prövas i ett antal skolor i varje partnerland och den slutliga produkten kommer att bestå av manualer för lärare och föräldrar.

Finansiärer

 • EU Övriga

Samarbetspartners

 • Anastassios Matsopoulos, University of Crete
 • Assunta Zanetti, University of Pavia
 • Birgitta Kimber,
 • Carmel Cefai, University of Malta
 • Celeste Simoes, Technical University of Lisbon
 • Marija Saric, University of Zagreb
 • Mariza Gavogiannaki,
 • Paul Bartolo, University of Malta
 • Paula Lebre, Technical University of Lisbon
 • Renata Miljevic-Ridicki, University of Zagreb
 • Roberta Renati, University of Pavia
 • Tea Pavin Ivanec, University of Zagreb
 • Valeria Cavioni, University of Pavia