This page in English

Forskningsprojekt

Europeiskt bedömningsinstrument för barns sociala och emotionella förmågor

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2012 - 2019

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det ökande intresset i Europa för barns social och emotionella förmågor gör att det finns ett behov av ett Europeiskt bedömningsinstrument för att på ett adekvat sätt kunna mäta och jämföra betydelse av socialt och emotionellt lärande (SEL) i olika länder. Projektets viktigast bidrag till området är att konsortiet planerar, förverkligar och implementerar en website och bedömningsinstrument för att mäta socio-emotionell mognad och utveckling. Målet är att utveckla ett instrument som är användarvänligt och som möjliggör internationell jämförelser. Det är betydelsefult för forskning och utbildning i Europa att ha tillgång till flerspråkiga bedömningsinstrument och internationella data om barns sociala och emotionella förmåga.

Finansiärer

  • EU Övriga

Samarbetspartners

  • Annalisa Morganti , University of Perugia
  • Birgitta Kimber,
  • Darja Zorc-maver, University of Ljubljana
  • Davide Antognazza , University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
  • Janja Setor , University of Ljubljana
  • Josipa Mihic , University of Zagreb
  • Lucio Cottini , University of Udine
  • Stefano Pascoletti, University of Udine