This page in English

Forskningsprojekt

Jämställdhet vid processuella rättigheter: Målsäganderätten i förhållande till barn utsatta för våld i nära relationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kerstin Nordlöf

Forskningsämne

I svensk rätt finns kontroverser om barns rättigheter i brottmålsprocessen, särskilt för  barn som bevittnat våld i nära relationer. Det beror delvis på de svårigheter som barn har att uttrycka sig och presentera bevis. Det beror också på det faktum att det råder delade meningar när det gäller de medicinska och psykologiska effekterna av att bevittna våld i nära relationer.

Följaktligen är sådana barn, även om de redovisas som offer och har rätt ersättning från staten, inte berättigade att erhålla status som målsägare och exempelvis tilldelas skadestånd från förövaren. I ett rättsfall från Högsta domstolen hävdade åklagaren att barn som har sett och hört deras far slå deras mor bör betraktas som en skadad och ofredade part och således rätt att kvalificera sig som målsägande. Domstolen var av annan mening och ogillade talan i den delen. Denna studie kommer att jämföra psykologiska social medicinska resultat av effekten på ett barn att se eller höra en förälder blir slagen av den andra föräldern med effekten om barnet själv har blivit slagen. Resultaten kommer att utgöra bakgrunden till en analys av huruvida dessa två grupper behandlas lika i att erhålla processuella rättigheter i ett straffrättsligt förfarandet.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet