This page in English

Forskningsprojekt

En komparativ studie av stödjande juridiska system för barn till kriminella föräldrar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2017

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Även om föräldern är en brottsling, eller föräldern sitter i fängelse, har barnet inget ansvar. Dessutom har vissa av dessa barn utsatts för psykiska eller fysiska övergrepp av en förälder. Dessa barn är offer som måste skyddas. Men i många fall, måste barnen konfrontera en mängd olika situationer och diskrimineras som familj. I synnerhet är det under de olika delarna av ett straffrättsligt förfarande önskvärt att särskilda övervägande bör beaktas för dessa barn. Trots det, barn utsätts för sekundära skador vid många tillfällen. Dessutom, beroende på kön på förälder eller barn, eller vilken typ av brott misstanken avser, kan frågorna vara av mer eller mindre komplex natur. Vissa länder har redan fört diskussioner i ämnet och etablerat vissa rättssystem som rör barn och straffrättsliga förfaranden, liksom metoden för kontakt barn och förälder i fängelse, eller systemet med barn som lever i fängelse med förälder. Men i Japan, är dessa frågor inte behandlade ännu. Mot denna bakgrund syftar denna studie att klargöra övergripande nödvändiga rättssystem, socialpolitiska åtgärder och stöd för de barn vars föräldrar är brottslingar. I vår studie har vi klassificerat varje straffrättsligt förfarandet, till exempel brottsutredningar, rättegång, verkställighet av straff (frihetsberövande i form av fängelse, skyddstillsyn etc.), och frigivning. Studien har ett tvärvetenskapligt forskningsperspektiv och tillvägagångssätt, såsom straffrätt, familjerätt, konstitutionell rätt, mänskliga rättigheter, socialrätt och psykiatri. Ett jämställdhetsperspektiv är också viktigt element för denna studie.

Projektet leds av Emi Yano, professor i straffrätt vid University of the Ryukyus, Okinawa, Japan.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Emi Yano, University of the Ryukyus, Okinawa