This page in English

Forskningsprojekt

Kritisk realism - teori och tillämpning

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Lena Gunnarsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet är kopplat till Seminariet för kritisk realism och bedriver forskning som bygger på, tillämpar, utvecklar eller på andra vis förhåller sig till den vetenskapsteoretiska inriktning som brukar kallas kritisk realism. Begreppet refererar till kombinationen av en realistisk ontologi – utgångspunkten att det finns en objektiv verklighet som går bortom vår uppfattning om densamma och som vi kan veta mer eller mindre om – och en kritisk kunskapssyn – uppfattningen att kunskap om verkligheten är felbar och att våra erfarenheter eller observationer aldrig är förutsättningslösa.

Forskare

Forskargrupper