This page in English

Forskningsprojekt

Ett svenskt fonetiskt perceptionstest i brus för vuxna med hörselnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elina Mäki-Torkko

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet för det aktuella projektet är att ta fram samt validera ett nytt hörseltest, för mätning av fonetisk perception i ett bakgrundbrus med hög ekologisk validitet. Testet är uppbyggt kring en diskriminationsuppgift, i vilken förmågan att uppfatta svenska ord med minimal fonetisk kontrast kommer visa vilka språkljud samt fonetiska särdrag som testpersonen uppfattar alternativt missuppfattar. Målsättningen är att testet ska vara en reliabel metod för att utvärdera nyttan av olika insatser inom hörselvården, exempelvis hörapparatprogrammering och auditiv träning.

Forskare

Forskargrupper