This page in English

Forskningsprojekt

Neurofysiologiska smärtmått för nyfödda barn, en jämförande studie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

nirs

För att sjuka nyfödda barn ska kunna erbjudas rätt smärtlindring krävs tillförlitliga och användbara smärtskattningsmetoder. I det här projektet jämför vi galvanisk hudrespons (GSR) med nära infrarödljusspektroskopi (NIRS) med smärtskattningsinstrumentet Premature Infant Pain Profile-Revised (PIPP-R). Forskargruppen har erfarenhet av alla metoderna i det neonatala smärtlabbet vid Universitetssjukhuset Örebro men ingen har tidigare jämfört dem med varandra.

Finansiärer

  • Nyckelfonden

Samarbetspartners