Forskningsprojekt

Varför blir 20 % av patienterna som opereras med knäprotes inte bra?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Per Wretenberg

Forskningsämne

Knäprotes operation är totalt sett en mycket framgångsrik operation. Tyvärr är det dock så att 20 % av de patienter som opereras med denna metod inte blir nöjda. Man har hittills inte på något säkert sätt kunnat förstå vilka patienter som har risk att få ett sämre resultat och projektet handlar om att på olika sätt försöka ta reda på detta. Projektet är länsövergripande och genomförs i Karlskoga, Lindesberg och Örebro.

Forskare

Forskargrupper