This page in English

Forskningsprojekt

Retorisk didaktik för skrivutveckling i gymnasieskolan: Ett aktionsforskningsprojekt om läromedelsutveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claire Hogarth

Forskningsämne

Information om forskningsprojektet finns enbart på engelska.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet