This page in English

Forskningsprojekt

Tracheal extubation; the process

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ulrica Nilsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att beskriva anestesisjuksköterskors och anestesiologers erfarenhet av den trakeala extubationsprocessen som utförs på operationssal. Målet är att öka fokus och förståelsen för detta kritiska moment i den kliniska verksamheten och därmed öka patientsäkerheten. Studierna har en kvalitativ design.

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Linda Rönnberg, Mittuniversitetet, Sundsvall
  • Ove Hellzen , Mittuniversitetet, Sundsvall
  • Titti Melin-Johansson, Mittuniversitetet, Sundsvall