This page in English

Forskningsprojekt

Smärtskattningsinstrument för kliniska studier med nyfödda - en kartläggning av evidensen

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det finns mängder med smärtskattningsskalor för olika typer av smärta hos nyfödda sjuka och för tidigt födda barn. Dessa skalor används i vetenskapliga studier med syfte att minska barnens smärta men valet av smärtskattningsskalor syns inte alltid välgrundat. Projektet syftar till att genom en systematisk litteraturgenomgång kartlägga vilka instrument som använts i publicerade studier. Därefter kommer de mest använda instrumenten granskas gällande reliabilitet och validitet. Läs studieprotokollet här.

PEARL
Vilken smärtskattningsskala ska vi använda?

Forskare

Forskargrupper