Forskningsprojekt

Betalningsvilja för minskad risk för depression/suicid

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2018

Kontaktperson

Elin Vimefall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att estimera betalningsviljan för insatser för att minska den psykiska ohälsan i samhället. Mer specifikt syftar projektet till att:

  1. Estimera betalningsviljan för minskad risk för depression. 
  2. Estimera betalningsviljan för suicidprevention och hur den förhåller sig till riskreducerande insatser inom andra policyområden.

Dessa värden är tänkta att kunna användas som en input i olika samhällsekonomiska analyser. 

Forskare