This page in English

Forskningsprojekt

Fostran till rent spel? Ledares och föräldrars agerande inom barn- och ungdomsmatcher i fotboll.

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2019

Kontaktperson

Erik Andersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet är att nå kunskap om barns och ungdomars utbildningsmiljö och fostran inom tävlingsprocessen i fotboll genom att undersöka ledares och föräldrars agerande i samband med match. Detta sker genom matchobservationer, intervjuer och fokussamtal inom 7-, 9- och 11-manna för pojkar och flickor. Vad utmärker ledares och föräldrars pedagogiska förhållningssätt inom tävlingsprocessen? Vilka fotbollsspelare och samhällsmedlemmar fostras genom tävlingsprocessen i svensk barn- och ungdomsfotboll? 

Forskare

Forskare

Finansiärer

  • SISU Idrottsutbildarna Västergötland
  • Västergötlands Fotbollförbund