This page in English

Forskningsprojekt

Behovet av nya och förbättrade statistiska mått som kompletterar makroekonomisk statistik med indikatorer som har ett mer direkt inverkan på människors liv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2012

Kontaktperson

Daniela Andrén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Pessimism och dess negativa konsekvenser drevs under det senaste decenniet av många chocker (t.ex. terrorattacker, krig, flyktingar) som påverkar alla människors liv.

Alla dessa förändringar kan på ett eller annat sätt länkas till den allt sämre psykiska hälsan hos stora delar av befolkningen.

Därför efterlyste OECD, EU och FN nya och förbättrade statistiska mått som syftar till att komplettera vanlig makroekonomisk statistik med indikatorer som har en mer direkt inverkan på människors liv. Sverige följer också denna trend; som komplement till BNP (bruttonationalprodukt) har Sveriges regering tagit fram förslag för nya mått på välstånd. De nya indikatorerna antyder att den traditionella verktygslådan som utvärderare av interventioner förlitar sig på behöver uppdateras.

Finansiärer

  • Örebro universitet