This page in English

Forskningsprojekt

Användandet av strukturerade smärtskattningsinstrument i pediatrisk vård. En narrativ litteraturöversikt

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Trots förbättringar av vården de senaste 20-30 åren genomgår barn i sjukvården otillräckligt behandlad smärta. Systematisk smärtskattning med strukturerade instrument anses vara grundläggande för en effektiv smärtbehandling. Syftet med denna narrativa litteraturstudie är att sammanställa forskning om användandet av strukturerade smärtskattningsinstrument för barn i åldern 0-18 år, på sjukhus.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Leena Jylli, Karolinska Institutet
  • Randi Dovland Andersen, Telemark Hospital, Skien, Norway