This page in English

Forskningsprojekt

Urinary Stone Image Analysis Data Bank - SAND-projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Lidén

Forskningsämne

Akut buksmärta orsakad av en sten i urinledaren, är en vanlig orsak till akutbesök inom sjukvården. Smärtan uppkommer då muskeln i urinledarens vägg arbetar för att pressa ut stenen utan att lyckas och när urinen stasas i urinledaren och njurbäckenet. 

Till akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro inkommer årligen drygt 1500 patienter där man misstänker akut urinledarstensanfall varav vilka man kan bekräfta urinledarsten hos ungefär 350 patienter. Av dessa avgår enligt tidigare studier ca 85% utan att någon kirurgisk åtgärd krävs.

Sedan ett tjugotal år har datortomografi med låg stråldos ersatt urografi som förstahandsmetod för att upptäcka stenar i urinledarna och gjort det lättare att både upptäcka stenar och att hitta andra diagnoser som orsak till besvären. I och med detta har sättet att mäta storleken på stenarna ändrats och det finns betydande variationer i hur en urinledarsten mäts.

Det är bland annat önskvärt att kunna förutsäga:

  • Sannolikheten att en sten passerar till urinblåsan spontant för att styra behandlingen
  • Att kunna skilja urinledarsten från en förkalkning i en ven – säkrare diagnostik

För detta har vi samlat 398 anonymiserade datortomografiundersökningar med urinledarstenar, där vi vet om och när stenen passerade spontant och kommer att använda dessa till följande delstudier:

 

  1. Prognos för spontan stenpassage – manuella linjära mått
  2. Prognos – Automatiserade 3D-mått
  3. Diagnostik - Skilja urinledarsten från venförkalkning

Forskargrupper