This page in English

Forskningsprojekt

Digitalisering av nationella ämnesprov i matematik

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2021

Kontaktperson

Anette Bagger

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

2022 ska samtliga nationella prov vara digitala, något som beräknas kosta 393 miljoner kronor fram till 2023. Det övergripande syftet med de nationella bedömningstillfällena och även digitaliseringen av dessa, är att bidra till högre kvalitet samt att verka för rättvis och likvärdig bedömning. Syftet med detta projekt är att studera digitaliseringen av de nationella proven i grundskolan, med särskilt fokus på matematik och elever i behov av stöd. I förlängningen bidrar det med nödvändig kunskap om hur förändringarna i bedömningssystemet och dess struktur påverkar elevers likvärdiga möjligheter att visa kunskap och få den bedömd i skolår tre, sex och nio. Detta sker genom ett systematiskt undersökande av motiven till förändringen, provens utveckling och provpraktiken, samt hur detta tillsammans som system producerar kunskap.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)