Forskningsprojekt

Studier av osseointegrerade armproteser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2019

Kontaktperson

Marcus Sagerfors

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det övergripande syftet med projektet är att studera funktion efter operation med osseointegrerad armprotes före och efter operation. Vi kommer också att genomföra en intervju-studie över patienternas erfarenheter, och en hälsoekonomisk beräkning över utfallet. Olika självskattningsinstrument kommer att användas.   

Samarbetspartners