This page in English

Forskningsprojekt

Kombinationer av arteriell och venös endovaskulär ocklusion-ett nytt sätt att handlägga skador på levern och nedre hålvenen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kristofer Nilsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Traumatiska skador på nedre hålvenen och andra stora venösa kärl bakom levern (sk retrohepatiska skador) orsakar ofta livshotande blödningschock, är mycket svårbehandlade och har hög mortalitet.
Traditionella öppna tekniker för att stänga av leverns blodtillflöde har inte varit tillräckligt effektiva och därför finns ett stort behov av att utveckla nya metoder för blodflödesavstängning till levern. Projektet syftar till att undersöka möjligheten att stänga av vena cava inferior endovaskulärt, med eller utan samtidig annan öppen eller endovaskulär blodflödesocklusion, och vilka hemodynamiska och metabola konsekvenser detta får