This page in English

Forskningsprojekt

Postoperativ återhämtning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Maria Jaensson

Forskningsämne

Projektet syftar till att definiera vad postoperativ återhämtning är utifrån patienters perspektiv. Fokus kommer vara på hela postoperativa perioden.  Olika kvalitativa metoder kommer användas såsom individuella intervjuer och metasyntes.