Forskningsprojekt

Lokala åtgärder för att bryta skolsegregation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2021

Kontaktperson

Jan Jämte

Forskningsämne

Från och med hösten 2017 kommer Örebro kommun att genomföra en förändring av Vivallaskolans verksamhet. Elever i högstadiet kommer att ges en ny anvisningsskola. Motivet är att alla elever i Örebro kommun ska ges samma förutsättningar att nå målen och att klara sin skolgång, samt att öka integrationen i kommunens skolor. Forskningsprojektet undersöker vilka effekter de beslutade förändringarna leder till både när det gäller måluppfyllelse och sociala aspekter för eleverna, men också initiativets möjliga betydelse för skol- och samhällsutvecklingen i stort.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro kommun
  • Örebro universitet