This page in English

Forskningsprojekt

Föräldraledd smärtlindring av nyfödda barn - en kartläggande litterarturöversikt

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Alexandra Ullsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Smärta i nyföddhetsperioden har negativa kort- och långsiktiga effekter. Att erbjuda tillräcklig smärtlindring är en hörnsten i neonatalvården. Det görs genom ett multimodalt angreppssätt med icke-farmakologiska och farmakologiska metoder, varav föräldrar kan ha en stor del i de senare. Det finns inte mycket kunskap om i vilken omfattning dessa metoder används av föräldrar och hur föräldrarna upplever det. Vi genomför därför en kartläggande litteraturstudie för att

1) uforska och sammanställa möjliga kunskapsluckor i evidensen för sådana metoder,

2) beskriva föräldrars upplevelser av att erbjuda smärtlindring till sina nyfödda barn oc

3) utforska och sammanställa nationella och internationella riktlinjer om föräldrar som smärtlindring.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Matilda Andreasson, Örebro universitet