This page in English

Forskningsprojekt

Att känna omvärlden: en perceptuell och psykosocial analys av händelser i omgivningen ur ett handikapperspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Dag Stranneby

Forskningsämne

Projektets syfte är 1) undersökning av kommunikationsmöjligheter via känslen och framtagning av algoritmer (digital signalbehandling) för att göra det möjligt för dövblinda att med hjälp av känsel skapa sig en uppfattning av vilka ljud, och därmed händelser, som finns i omgivningen, 2) utveckling av en praktiskt användbar prototyp för tester med försökspersoner, samt 3) utveckling av ett hjälpmedel som effektivt stöder orientering inom/utomhus, som kan ge stora vinster i mobilitet, ökad delaktighet och oberoende.

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)
  • NovaMedTech

Samarbetspartners

  • Erik Borg, Örebro Läns Landsting