This page in English

Forskningsprojekt

Personalens erfarenheter och upplevelser av en säker arbetsmiljö i samband med insatser i ordinärt boende under COVID-19 pandemin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2021

Kontaktperson

Cecilia Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Personal inom hemtjänst och hemsjukvård arbetar redan idag i en osäker och icke ändamålsenlig arbetsmiljö. Under rådande Covid-19 pandemi ges omfattande och avancerade insatser i ordinärt boende, vilket ställer ytterligare krav på de boende, personalen och arbetsmiljön. Det är dock oklart i vilken mån och hur personalen hanterar råd och riktlinjer för basal hygien när de ger insatser i ordinärt boende.

Syftet med projektet är fördjupad kunskap om hur bostaden fungerar som fysisk arbetsplats för personal inom hemtjänst och hemsjukvård som ger insatser under Covid-19 pandemin.

Studien har en kvalitativ ansats och vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter av att genomföra hemsjukvårds- och hemtjänstinsatser  i ordinärt boende under inflytande av Covid 19 pandemin kommer att samlas in med hjälp av telefonintervjuer. Projektet kommer att generera en kartläggning av arbetsmiljön, information om de samt insatser som ges men även personalens berättelser om sitt vardagliga arbete i ordinärt boende när det gäller riktlinjer och rekommendationer vid Covid-19 pandemin.   

Finansiärer

  • AFA försäkringar
  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Helle Wijk, Göteborgs universitet, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin