This page in English

Forskningsprojekt

Samspelet mellan protein och kostfibrer och vilka konsekvenser det får

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2020

Kontaktperson

Robert Jan Brummer

Forskningsmiljöer

Allt vi äter tas plockas inte upp av kroppen i matsmältningsprocessen. De näringsämnen som kroppen inte har brutit ner når till slut tjocktarmen där de jäser och blir till näring åt magbakterier. De produkter som blir kvar när bakterierna i tarmen brutit ner näringen under fermenteringsprocessen, jäsningen, kallas metaboliter. Dessa påverkar vår hälsa på olika sätt – både lokalt i tarmen och i resten av kroppen.

Vilken typ av metaboliter som produceras i tarmen beror dels på vad vi äter och dels på vilka bakterier vi har i tarmen. Kostfiber är en kolhydrat som inte bryts ner, och därför undersöker man just kostfibrer i många forskningsstudier. Men även protein, som delvis tas upp i matsmältningen, når tjocktarmen och jäser - fermenteras. När protein fermenteras produceras andra metaboliter än när det är fibrer som har jäst. I och med detta påverkar protein och fibrer vår hälsa på olika sätt. Idag vet vi inte om fermentering av protein påverkar vår hälsa på ett positivt eller negativt sätt utan detta behöver undersökas närmare.

Det här projektet ska undersöka samspelet mellan proteiner och kostfibrer och hur det påverkar vår maghälsa. Protein från både djur och växtriket kommer att testas och kombineras med kostfiber för att vi ska förstå hur de påverkar tarmfloran och dess metaboliter.

Projektet är en del av Örebro universitetets fokusområde Mat och hälsa

Forskargrupper