This page in English

Forskningsprojekt

OmvÄrdnad i katastrofer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Hugelius

Idag är ”disaster nursing”, på svenska översatt till omvårdnad i katastrofer, ett internationellt etablerat begrepp som handlar om att göra det mesta för de flesta, med begränsade resurser och av så få personer som möjligt. Omvårdnad i katastrofer täcker in många olika faser av katastrofhantering och sjuksköterskans roll kan variera stort. Fortfarande saknas etablerade beskrivningar av omvårdnads i katastrofer. I projektet undersöks därför sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i katastrofer, kartläggning av sjuksköterskors arbete och omvårdnad i katastrofer, liksom av forskningsområdet omvårdnad i katastrofer. 

Samarbetspartners

  • Julia Becker, Institute for Disaster and Emergency Management, Berlin, Germany