This page in English

Forskningsprojekt

Meta-inflammation, kroppskomposition hos äldre: betydelse av matvanor och stillasittande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2022

Kontaktperson

Andreas Nilsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet genomförs inom ramen för ett avhandlingsarbete som syftar till att studera effekter av hälsosamma matvanor på utveckling av markörer för systemisk inflammation och metabol risk.