This page in English

Forskningsprojekt

Betydelse av mängd och typ av fysisk aktivitet på muskelmassa och funktion under åldrande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2019

Kontaktperson

Andreas Nilsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet genomförs inom ramen för ett avhandlingsarbete som syftar till att undersöka betydelse av mängd och typ av fysisk aktivitet på indikatorer för muskelfunktion hos äldre män och kvinnor.