This page in English

Forskningsprojekt

Inkluderande undervisningsmaterial och lärmiljöer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2021

Kontaktperson

Anette Bagger

Forskningsämne

I det europeiska utbildningssammanhanget har inkludering länge varit en central del med värdeord som delaktighet, tillgänglighet och likvärdighet i centrum. Något som det saknas kunskap om är hur undervisningsmedium och lärmiljöer kan fungera inkluderande, vad som gör dem inkluderande och vad det kan innebära i praktiken. Detta syns i Sverige inte minst genom den helt nyliga utredningen om läromedel som nyligen genomförts (SOU 2021:70).

Detta projekt är ett EU-projekt där Luxemburg och Universität Luxemburg, Sverige med Örebro Universitet och Italien med University of Bozen-Bolzano är partners med Tyskland och Universität Bilefeld som säte. I Sverige är Domsjöskolan i Örnsköldsviks kommun den skola som medverkar.  Utgångspunkten för projektet är en internationellt jämförande studie som i huvudsak, men inte enbart, analyserar läromedel samt sammanställer kriterier för att utveckla och utvärdera undervisningsmaterial och huruvida de kan verka inkluderande. I Sverige har också ett särskilt fokus legat på att utveckla en barnversion för att underlätta samtal mellan lärare och elever om hur undervisningsmaterialen fungerar och se till att de som kanske mest arbetar med och framförallt påverkas av materialen, nämligen eleverna, får en röst och delaktighet i enlighet med barnkonventionens intentioner. 

Projektet bidrar också med att skapa utbildningsmoduler för lärare och tillhandahåller genom hemsidan presentationer av projektets resultat, tillsammans med övriga populärvetenskapliga och vetenskapliga publikationer. Se hemsidan: https://en.itm-europe.org/

Forskare

Finansiärer

  • European Commission

Samarbetspartners

  • Annamaria Ardemagni, Bozen Grundschulsprengel
  • Katja Andersen, Universität Luxemburg
  • Michaela Vogt, Universität Bilefeld
  • Vanessa Maccia, University of Bozen-Bolzano