This page in English

Forskningsprojekt

Connected Children

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2027

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet handlar om hur man kan stödja barn och unga i deras ordinarie sammanhang, exempelvis hur skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samt föräldrar kan arbeta tillsammans för att barnet ska få en fungerande skolgång och positiv fritid. Det handlar om att tidigt och samordnat ta itu med sociala problem för att motverka exempelvis hälsoproblem, relationella problem, kriminalitet och bristande skolresultat. Arbetsmodellerna som är relevanta för projektet hämtar inspiration från den skotska modellen GIRFEC.

En plattform med nationella och internationella forskare kommer att byggas upp och dessa forskare, i nära samverkan med praktiken, samlas kring att utveckla kunskap och metoder för preventivt arbete. Fyra platser i Sverige är involverade i arbetet: Region Kronoberg, Region Örebro, samt Ystad kommun och Falun kommun. Projektet organiseras genom forskargruppen Connected Children, vilken leds av Torbjörn Forkby vid Linnéuniversitetet. 

Mer information om projektet:

Läs mer om projektet på Linnéuniversitets hemsida

23,9 miljoner till Connected Children – ett forskningscentrum för barnens bästa

Forskare

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)