This page in English

Forskningsprojekt

Att växa upp som tjej i särskilt utsatta områden - levda erfarenheter, centrala samhällsaktörer och samhällsarbetare

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Maria Moberg Stephenson

Forskningsämne

De senaste åren har de bostadsområden som polisen listat som ”särskilt utsatta” uppmärksammats allt mer. I de mediala, politiska och akademiska diskussionerna om utsatta områden lyser emellertid ofta flickor, tjejer och kvinnor med sin frånvaro. Att sätta fokus på tjejers livsvillkor, deras levda erfarenheter och utsatta områden som plats är således av betydelse för att utveckla ett samhällsarbete som också inkluderar tjejer och deras perspektiv. Syftet med studien är att bidra med kunskap om tjejers liv i särskilt utsatta områden. Detta kommer att ske genom två delstudier:

1) genom att undersöka hur tjejer som växer upp i utsatta områden orienterar sig, mot bakgrund av levda erfarenheter, social kontext och sociala normer, och vilka centrala samhällsaktörer som ges betydelse, och
2) genom att undersöka hur dessa centrala samhällsaktörer resonerar kring tjejers livssituationer i utsatta områden.

Målsättningen med studien är dessutom att den kunskap som projektet bidrar med ska kunna vara ett stöd för att utveckla samhällsarbetet i utsatta områden. 

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)