This page in English

Forskningsprojekt

PIVUS: kan organiska miljögifter ge hjärtkärlsjukdomar?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt finns endast beskrivet på engelska för tillfället.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)