This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av Samspel i fokus

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

En totalstudie (Liv & hälsa ung) av alla ungdomar i Örebro län 2005 och 2007 i årskurserna 7, 9 och 2 på gymnasiet där situationen för ungdomar med hörselnedsättning och för hörande ungdomar jämförts.

Beskrivning av projektet och dess syfte

Utvärdering av "Samspel i fokus" en behandlingsintervention för barn med autism och deras föräldrar Barn- och Ungdomshabiliteringen i Örebro län startade under 2004 ett projekt för att arbeta med tidig intervention för små barn med autism och deras föräldrar med fokus på kommunikation och samspel. Behandlingsmodellen tar sin utgångspunkt i den mellanmänskliga interaktionens betydelse för barns utveckling.

Finansiärer

  • Örebro universitet