This page in English

Forskningsprojekt

UNF: Folkölsprojektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektets innehåll

UNF har under mer än 40 år arbetat med folkölskontroller som metod att kontrollera om minderåriga kan köpa folköl i livsmedelsbutiker. Ett specifikt folkölsprojekt pågick från 2003 till och med 2005. Det som skiljer folkölsprojektet från UNF:s tidigare arbete med folkölskontroller är arbetet med de två modellerna konfrontation och samarbete som komplement till folkölskontrollerna. I konfrontationsmodellen arbetar den lokala föreningen med att konfrontera butiker, ägare och kommun med resultat från folkölskontrollerna genom media eller på andra sätt. Samarbetsmodellen bygger på att UNF för en dialog med handlarna och att kontrollresultaten endast lämnas till handlarna själva. Ett avtal knyts och de butiker som sköter sig lyfts fram i media.
Projektets egna mål var att pröva två modeller för att begränsa tillgängligheten av folköl.
- Arbeta strukturerat med modellerna på sju orter/områden.
- Genomföra folkölskontroll vid 1200 tillfällen.
- Genomföra fyra utbildningstillfällen kring folköl för UNF-medlemmar.
- Genomföra utbildning/seminarium för anställda i butikerna.

UNF:s egna regler för folkölskontroller
- Kontrollanten ska vara medlem i UNF.
- Det bör finnas med en vittnande medlem över 18 år vid kontroll.
- Kontrollanten ska vara väl införstådd i varför kontrollerna sker.
- Kontrollanten ska vara mellan 13-17 år.
- Kontrollanten är realistisk ungdom i uppträdandet. Exempelvis så kan kontrollanten efter att ha blivit nekad hävda att legitimationen är kvarglömd i bilen. Detta krävs för att kontrollerna ska vara likvärdiga med verkligheten.
Samtliga folkölskontroller bokförs i ett särskilt vittnesprotokoll och sammanställs sedan i en databas.

För mer information om UNF och deras arbete hänvisas till www.unf.se

Forskare

Finansiärer

  • Socialstyrelsen