This page in English

Forskningsprojekt

Barn som far illa eller riskerar att fara illa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Samverkan mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin samt polis är en central del i arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa. I projektet studerades olika aspekter av samverkansprocessen. Särskild tonvikt lades vid de olika aktörernas sociala representationer av varandra och objektet för samverkan.