This page in English

Forskningsprojekt

Barns psykiska hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

En studie av samverkan kring arbetet med barns psykiska hälsa. I projetet söker forskarna klarlägga betydelsen av samverkan för ett effektivare arbete med att förbättra den psykiska hälsan hos barn och ungdomar.