This page in English

Forskningsprojekt

Barn med synskada och ytterligare funktionsnedsättning i ett delaktighetsperspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet studeras hur nätverken kring barn med synskada och ytterligare funktionsnedsättning samverkar i syfte att öka barnets autonomi och delaktighet. En viktig del i projektet är att tillämpa WHO:s ICF i studien.