This page in English

Forskningsprojekt

Samverkansledning för barn och ungas bästa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet studeras hur samverkanprocessen utvecklas i arbetet med barn och ungdomar med sammansatt problematik. Dessa ungdomar tenderar att falla mellan stolarna i samhällets olika system.

Finansiärer

  • Örebro kommun