This page in English

Forskningsprojekt

Barn i behov av särskilt stöd

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Utifrån ett samverkansperspektiv och med utgångspunkt i kommunens barn- och elevhälsoarbete analyseras såväl den interna som externa samverkan kring målgruppen med fokus på samarbetet med programområdet Social välfärd (socialtjänst). Därtill analyseras den interna organisationen av barn- och elevhälsan inom kommunens fem förvaltningsområden.