This page in English

Forskningsprojekt

Monitor: ett taktilt hjälpmedel som ökar omgivningsperceptionen hos personer med grav hörselskada, dövhet och dövblindhet genom att omvandla det hörbara omgivningsljudet till kännbara vibrationer som kan kännas via huden.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Parivash Ranjbar

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet studerar dövblindhet och möjligheter till att överföra ljudinformation till taktil information. Även transponering av frekvenser till hörbara frekvenser.

Samarbetspartners

  • Erik Borg, Örebro Läns Landsting