This page in English

Forskningsprojekt

Analys och rapportering av förskolepersonals hörseldata samt upplevelser av ljudmiljö

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ljudmiljön på förskolor har beskrivits som hälsovådlig. Analys av såväl frekvensinnehåll som ljudnivå görs liksom insamlande av subjektiva och objektiva hörselrelaterade besvär.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)