This page in English

Forskningsprojekt

HUSK-utbildning: utbildningsprogram för unga hörselskadade

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att öka kunskapen kring unga personer med hörselnedsättning och deras kommunika-tionssätt. Framtagande av ny kunskap och implementering av densamma.

Forskare

Forskargrupper