This page in English

Forskningsprojekt

HUSK-utbildning: utbildningsprogram för unga hörselskadade

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att öka kunskapen kring unga personer med hörselnedsättning och deras kommunikationssätt. Framtagande av ny kunskap och implementering av densamma.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Erik Borg, Örebro Läns Landsting