This page in English

Forskningsprojekt

Hörselskadade i arbetslivet: kognitiva förmågor, typ av arbetsrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Två övergripande huvudsyften: A: att utveckla ny teoretisk vetenskap om hur hörförmågan samspelar med kognitiva förutsättningar, arbetsmiljö och arbetsuppgifter, B: att utveckla test- och utredningsmetoder som ger möjlighet till analys och diagnos av upplevda problem samt möjlighet till åtgärd och anpassning av ljudmiljöer och arbetsuppgifter.

Forskare

Finansiärer

  • AFA försäkringar
  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Nyckelfonden

Samarbetspartners

  • Björn Lyxell, Linköpings universitet
  • Håkan Hua, Linköpings universitet