This page in English

Forskningsprojekt

Hörseltekniska hjälpmedel

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskning rörande personer med hörselnedsättning som erhållit arbetshjälpmedel via Försäkringskassan. Forskning rörande användandegrad och nyttograd av dessa hjälpmedel.

Forskargrupper