This page in English

Forskningsprojekt

Kliniska och genetiska studier av Usher syndrom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Pågående forskningsprojekt som syftar till genetisk kartläggning till Ushers syndrom, tidig diagnostisering genom kliniskt genetiska undersökningar samt genterapi, inriktat mot såväl öga som öra. Studier rörande hörsel- och synutveckling i ett livsperspektiv. Studier avseende kognitiva funktioner hos barn och vuxna med Usher syndrom. Studier rörande psykosociala konsekvenser, ångest, depression m.m. hos vuxna personer med Usher syndrom.

Finansiärer

  • Hörselforskningsfonden
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Bill M Kimberling, University of Iowa
  • Richard Smith, University of Iowa, USA
  • Ronald Pennings, University of Nijmegen