This page in English

Forskningsprojekt

Kognition och hörselnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ett nytt kognitivt testbatteri KIPS har testats syste­matiskt vid olika typer av hörselnedsättningar. F n används detta testmaterial i ett antal studier rörande personer med såväl måttlig som svår hörselnedsättning samt dövhet med cochleaimplantat. Testet används också i en stor forskningsstudie angående kognitiv träning tillsammans med fMRI och avancerade hörseltester. Testet används vid studerande av personer med centrala hörselstörningar (Central Auditory Processing Disorders, CAPD).

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)

Samarbetspartners

  • Björn Lyxell, Linköpings universitet
  • Håkan Hua, Linköpings universitet